Als iedere seconde telt. Een slogan die menigeen kent als het gaat om een medemens in nood, bijvoorbeeld bij hartproblemen,  bewusteloos zijn, maar ook lichamelijk letsel door een ongeval of een val, een snee of botbreuk. Dan wordt snel de link gelegd met EHBO en het verlenen van eerste hulp. Dat is precies waar EHBO-vereniging Doornspijk-Elburg zich mee bezig houdt.

DOOR JOS HERMANS

De vereniging bestaat sinds 1952 en heeft meer dan 250 leden en cursisten en heeft zich ten doel gesteld, zoveel mogelijk burgers op te leiden tot hulpverleners die adequate hulp kunnen verlenen in voorkomende gevallen. In veel gevallen kan een opgeleide EHBO-er het verschil maken. Voorzitter Evert Bultman: ”Mensen hebben vaak zoiets van “ach mij gebeurt toch niets maar een ongeluk zit een klein hoekje en zelfs de meest getrainde man of vrouw, iemand die veel sport, gezond eet en leeft kan iets overkomen. Kijk bv. naar de Deense voetballer Christian Eriksen die tijdens een wedstrijd op het EK hartproblemen kreeg en dankzij snel en adequaat optreden van medespelers en begeleiders gered kon worden. Dan telt elke seconde!”

In en om het huis
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen bij een calamiteit, want de meeste incidenten waar hulp nodig is vinden plaats in- en om het huis of tijdens sporten. Goed een eenvoudig verband aanleggen, een brandwond behandelen, een snee of schaafplek, of iemand met epilepsie helpen is even belangrijk als reanimeren. Bij de EHBO vereniging kan men het EHBO diploma halen. De vereniging kent diverse opleidingen, waaronder basis EHBO en de jaarlijkse herhalingscursus, maar ook eerste hulp aan kinderen (+ jaarlijkse herhaling), reanimatie (omgaan met de AED) en jeugd EHBO. Een diploma is niet iets eenmaligs, men moet minimaal vijf herhalings-/trainingsavonden bijwonen om het diploma te behouden.

Evenementen
Een belangrijk onderdeel van de EHBO vereniging is te zorgen dat leden/vrijwilligers aanwezig zijn bij evenementen. Gerrit Tichler, al 46 jaar lid en 40 jaar bestuurslid: “Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan al gauw iets gebeuren wat snel en deskundig optreden vereist. Gemeentes verplichten verenigingen, organisaties en clubs die een evenement gaan organiseren, groot of klein, om de inzet van EHBO in hun plan van aanpak of vergunningsaanvraag op te nemen. Is het niet geregeld dan wordt geen vergunning afgegeven.” Bij evenementen waar veel mensen bijeenkomen zet de vereniging vaak hun caravan in als herkenningspunt en centrale post. Vóór corona was  de vereniging soms wel bij 25 evenementen per jaar aanwezig.

Omgaan met een AED
Jaarlijks krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Dat zijn zo’n 60 reanimaties per dag! Het zou zomaar in jouw directe omgeving kunnen plaatsvinden! Het uitvoeren van reanimatie vóór de aankomst van de ambulance is voor de slachtoffers van levensbelang. De eerste zes minuten zijn van levensbelang. De overlevingskansen van een slachtoffer stijgen aanzienlijk als op tijd begonnen wordt met reanimeren, zeker als er een AED wordt ingezet.

Het merendeeel van de cursisten volgen de AED- en herhalingstraining. De opleiding wordt gegeven door een instructeur BLS/AED. Tijdens de opleiding krijgen cursisten veel gelegenheid om het reanimeren met AED te oefenen, waarbij de docent instructies geeft en waar nodig bijstuurt. Omdat er cursisten zijn die een reanimatie hebben meegemaakt is er tijdens de opleiding alle gelegenheid om die ervaring te delen met de docent en medecursisten. Evert: “Gelukkig komen er steeds meer AED apparaten. Zorg dat je weet waar bij jou in de buurt een EAD te vinden is, het kan levens redden.

Keuzes maken
Een EHBO-er moet soms snel beslissen en handelen. Een bewusteloos slachtoffer verplaatsen of niet, wanneer reanimatie beginnen? In geval van het innemen van een (giftige) stof, patiënt laten braken of iets juist iets laten drinken….en wát dan? Hoe om te gaan bij een beroerte of allergische reactie. Na het volgen van een opleiding bij de EHBO vereniging weet je in veel gevallen hoe je adequaat moet handelen. Zo kan men een leven redden of ernstige schade voorkomen.

Kerkhulpverlening
Kerken zijn ook plaatsen waar geregeld veel mensen bijeen komen en waar een calamiteit kan voorkomen. Ieder (kerk)gebouw behoort wettelijk gezien een ontruimingsplan te hebben. Hierin is vaak het eerste hulp gedeelte meegenomen. De EHBO vereniging traint op verzoek van een kerkbestuur vrijwilligers en heeft hier jarenlange ervaring mee.

Jong geleerd
De EHBO vereniging verzorgt voor enkele basisscholen in de gemeente Elburg de opleiding jeugd eerste hulp A, die bedoeld is voor kinderen van 11 en 12 jaar, dus kinderen van groep 7 en 8. Evert: “Toen ik 11 of 12 jaar was kwamen er in mijn klas twee dames om EHBO les te geven. Ik vond dat toen reuze interessant en dat was eigenlijk het begin van mijn betrokkenheid bij EHBO”. Voor deze doelgroep is door Het Oranje Kruis lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een tekst- en werkboekje ineen. De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarna het jeugddiploma wordt uitgereikt.

Geïnteresseerd,  een cursus volgen of lid worden van de vereniging?
Kijk op ehbo-elburg.nl

Lees ook deze artikelen: